انتخاب وضعیت
انتخاب وسیله
کاروان زیارتی زائرراولی جمعیت امام رضایی ها زمینی - اتوبوس
ظرفیت: 80 نفر
تاریخ اعزام: 1402/4/1
مبدأ: مارگون
مقصد: مشهد مقدس
تامین شده:0 تومان
0 %
مبلغ مورد نیاز:
263,180,000 تومان
مشاهده