درباره زائر

فطرت انسانها تحمل درد و رنج دیگر موجودات را ندارد؛ حتی حیوانات را. ما بعد از سالها فعالیت و خدمت در عرصه خدمات اجتماعی به این نتیجه رسیده‌ایم که انسان، قوی‌تر و توان مندتر از آن است که محتاج دیگران بماند؛ فقط باید کسی دستش را بگیرد و برای برخاستن کمکش کند و ما این دستگیری را در آن دیدیم که گوهر وجودی انسان‌ها برای کارآفرینی زنده‌ کنیم و بگوییم که باور داریم همه ما می‌توانیم کسب و کار خودمان را داشته باشیم بنابراین بهترین کار را کمک به ایجاد شغل برای قشر محروم و مظلوم دیدیم و برای همین کمر بستیم و یاعلی گفتیم.

داود صالحی راهبری تیم را به عهده گرفت. حسین عسگری در طراحی فرایندها و برنامه‌ریزی گوشه‌ای از کار را گرفت، مرتضی رستمی در مدیریت تیم فنی گوشه‌ای دیگر را و محمد افتخاری هم مدیریت امور مالی را؛ خلیل الله قلی هم امور اداری و دفتری را جلال محرابی روابط عمومی را و بهنام احمدخانی رسانه را و این شد که تیم کوچک ما برای ماموریتی بزرگ کارش را شروع کرد.

هنوز در شروع راه هستیم و راه زیادی پیش رو داریم. در حال ثبت مجموعه و ایجاد هویت حقوقی هستیم؛ سایت‌مان هنوز در قدم اول خودش است؛ احتمالا به کمک بانک‌ها برای فرایند‌های ضمانت و بازپرداخت نیاز داشته باشیم ولی مهم‌ترین چیز این است که ما با توکل به خدا و با چشم‌داشت به حمایت‌ها و کمکهای مردم عزیزمان که سالها در کنارمان بوده‌اند؛ دست‌ها را بر زانو گذاشته‌ایم و یاعلی گفته‌، کار را شروع کرده‌ایم و امید فراوان داریم که وقتی برای حل مشکل مردم قدم برداریم، خدا تنهایمان نخواهد گذاشت و حواله‌مان را به بندگان کریمش خواهد داد تا قدمی را برای ساخت آرمان‌شهر بشریت برداریم. ان‌شاءالله


...